B

Badanie dynamiki wirów kwantowych

Projekt hpc, który przetwarza wyniki dynamik wirów kwantowych. Program znajduje ile jest wirów oraz ich położenia w funkcji czasu.